پیکر مطهر شهید لطفی نیاسر در معراج شهدا تهران

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ????
????ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی، لب پنجره????
????پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر داغ دل بود، ما دیده ایم ????
????اگر خون دل بود، ما خورده ایم
اگر دل دلیل است، آورده ایم????
????اگر داغ شرط است، ما برده ایم
اگر دشنه دشمنان، گردنیم!????
????اگر خنجر دوستان، گرده ایم؟!
گواهی بخواهید، اینک گواه: ????
????همین زخمهایی که نشمرده ایم!
دلی سربلند و سری سر به زیر ????
????از این دست، عمری به سر برده ایم

قیصر امین پور

?➖➖➖➖➖➖➖?️
? شهید راه نابودی اسرائیل ?
?➖➖➖➖➖➖➖?️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *