خانه / ۱۳۹۸ / آبان

آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۸

شهادت اتفاقی نیست

شھید شدن اتفاقے نیستاینطور نیست ڪہ بگویے:گلولہ اے خورد و مُرد..شهــــید…رضایت نامہ دارد…و رضایت نامہ اش را اول حسین(ع)و علمدارش امضا میڪنند…بعد مُھرحضرت زهـــــرا(س)میخورد…شهـــید…قبل از همہ چیز دنیایش را بہ قربانگاه برده…اوزیر نگاه مستقیم خدا زندگے ڪرده…شھادت اتفاقے نیست…سعادتے ست ڪہ نصیب هرڪسے نمیشود..باید شهیدانہ زندگے ڪنےتا شهیدانہ برے… ⚐➖➖➖➖➖➖➖➖?? …

ادامه مطلب