شهید منتظر مرگ نمی ماند …

شھیدمرتضےآوینے:

شھید منتظر مرگ نمےماند
او خودش مرگ رابرمےگزیند…
شھیدپیش از آنڪہ مرگ ناخواستہ
بہ سراغ او بیاید بہ اختیار خویش
مےمیرد ?و لذت زیستن را هم
هم او مےیــابد.
نہ آنڪس ڪہ دغدغہ مرگ
حتے آنے او را بہ خود نمےگذاردش
و خود را بہ ریسمان پوسیده
غفلت مےآمیزد?.

شھادتمرزخوباناست ♥️

شهید مصطفی نبی لو

?➖➖➖➖➖➖➖?️
? شهید راه نابودی اسرائیل ?
?➖➖➖➖➖➖➖?️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *