خانه / بانک استوری

بانک استوری

اگرچه در برم نیست اما…

  اگرچه در برم نیست اما، جان ماست هنوز… شهدا را با خواندن زیارتنامه شان زیارت کنید . 🌹السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَولِیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائَهُ 🌹 السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَصفِیَآءَ اللهِ وَ اَوِدّآئَهُ 🌹السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصَارَ دینِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ رَسُولِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم یا …

ادامه مطلب

از اینجا صدایت میکنم…

از اینجا صدایت میکنم، از آنجا در آغوشم بگیر… شهدا را با خواندن زیارتنامه شان زیارت کنید . 🌹السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَولِیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائَهُ 🌹 السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَصفِیَآءَ اللهِ وَ اَوِدّآئَهُ 🌹السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصَارَ دینِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ رَسُولِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم یا …

ادامه مطلب

گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم…

  گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم… شهدا را با خواندن زیارتنامه شان زیارت کنید . 🌹السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَولِیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائَهُ 🌹 السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَصفِیَآءَ اللهِ وَ اَوِدّآئَهُ 🌹السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصَارَ دینِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم یا …

ادامه مطلب

هرگز دمی ز خاطرم نرفته ای…

هرگز دمی ز خاطرم نرفته ای… شهدا را با خواندن زیارتنامه شان زیارت کنید . 🌹السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَولِیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائَهُ 🌹 السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَصفِیَآءَ اللهِ وَ اَوِدّآئَهُ 🌹السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصَارَ دینِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ رَسُولِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ اَمیرِالمُومِنینَ 🌹السَّلامُ …

ادامه مطلب

رفته است و مهرش از دلم بیرون نمی رود…

  رفته است و مهرش از دلم بیرون نمی رود… شهدا را با خواندن زیارتنامه شان زیارت کنید . 🌹السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَولِیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائَهُ 🌹 السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَصفِیَآءَ اللهِ وَ اَوِدّآئَهُ 🌹السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصَارَ دینِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ رَسُولِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم …

ادامه مطلب

مرا ز یاد تو برد و تو را ز دیدۀ من…

  مرا ز یاد تو برد و تورا ز دیده من، زمانه بیشتر از این ستم چه خواهد کرد… شهدا را با خواندن زیارتنامه شان زیارت کنید . 🌹السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَولِیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائَهُ 🌹 السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَصفِیَآءَ اللهِ وَ اَوِدّآئَهُ 🌹السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصَارَ دینِ اللهِ 🌹 …

ادامه مطلب

زیارتنامه شهدا…

  از اینجا که هستم تا اونجا که هستی، وجب به وجب، دلتنگتم… شهدا را با خواندن زیارتنامه شان زیارت کنید . 🌹السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَولِیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائَهُ 🌹 السَّلامُ عَلَیکُم یَا اَصفِیَآءَ اللهِ وَ اَوِدّآئَهُ 🌹السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصَارَ دینِ اللهِ 🌹 السَلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ رَسُولِ اللهِ …

ادامه مطلب

🔰 ۲۰ فرودین، پنجمین سالروز شهادت شهید مدافع حرم، محمد مهدی لطفی نیاسر گرامی باد.

🇮🇷🇮🇷 شهید راه نابودی اسرائیل 🔰 ۲۰ فرودین، پنجمین سالروز شهادت شهید مدافع حرم، محمد مهدی لطفی نیاسر گرامی باد. 🔹این شهید والامقام که آرزوی نابودی اسرائیل را در سر داشت،سرانجام جان پاک خویش را در همین راه فدا کرد و همراه با شش تن از همرزمانش در پایگاه هوایی …

ادامه مطلب

استوری شهید لطفی نیاسر – سعدیا با یار عشق آسان بود…

  سعدیا با یار عشق آسان بود عشق باز اکنون که یار از دست رفت همرزم های محمد مهدی میگفتن : مهدی آرزو داشت شهید بشه و جانباز شدن رو نمیخواست چون میگفت جانباز شدن تحملش واقعا سخته … میگفت دوست دارم صورتم سالم برگرده تا خانوادم با دیدنش آروم …

ادامه مطلب