خانه / ارسالی از همراهان

ارسالی از همراهان

عطر طُ را گرفتھ همہ لحظہ هاے من…♥️

عطر طُ را گرفتھ همہ لحظہ هاے من…♥️ #ارسالی_از_همراهان #شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر #شهید_راه_نابودی_اسرائیل 🌹⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊🌹 🍃 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر – شهید راه نابودی اسرائیل 🍃 🌹⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊🌹

ادامه مطلب

به نیابت از رفیق شهیدم …

به نیابت از رفیق شهیدم… نایب الزیاره شهید به امید انتخاباتی پرشور و انتخاب اصلح #انتخابات #رئیسی #اصلح 🌹⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊🌹 🍃 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر – شهید راه نابودی اسرائیل 🍃 🌹⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊🌹

ادامه مطلب

به نیابت از رفیق شهیدم …

به نیابت از رفیق شهیدم… تولدتون مبارک بانوی خوبیها رای میدهم به نیابت از شهید لطفی نیاسر #من_رای_میدهم #سند_افتخار 🌹⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊🌹 🍃 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر – شهید راه نابودی اسرائیل 🍃 🌹⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊🌹

ادامه مطلب

دلش عجیب هوای حرم سلطان را کرده بود …

#ارسالی_از_همراهان: دلش عجیب هوای حرم سلطان را کرده بود و هیچگونه نمی توانست قراری برای دل بی قرارش بیابد دلش تنگ بود برای شنیدن طنین شیپور های حرم برای کاشی های سرد و بی جانی که قدمگاه زائران عاشق بود برای آن ضریح پر نور دلش بی قراری می کرد …

ادامه مطلب

افطار با شهدا (استوری)

استوری ویژه #افطار_با_شهدا #ارسالی_از_همراهان 🎥افطار روز بیست و نهم ماه مبارک‌ رمضان به نیت شهید مدافع حرم مهدی لطفی نیاسر🌹اینجا معراج شهداست 👇@tafahoseshohada 🌹 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر _ شهید راه نابودی اسرائیل 🌹

ادامه مطلب

شعری زیبا برای شهید لطفی از طرف همراه عزیز

برای دوست عزیزم شهید محمد مهدی لطفی نیاسر این ماه پاره‌پاره تن از نسل کربلاستسرمست بادۀ ازل و کشتۀ ولاست روحش اسیر راحت این خاکدان نبوداو سرو راست‌قامت گلزار کبریاست وصف چنین گلی نه سزاوار چون منی استاین لاله پروریدۀ دست خودِ خداست وصف شهید کار من و کار واژه …

ادامه مطلب