📹 انتشار برای اولین بار | روایتگری شهید لطفی، عملیات والفجر ۸، اروند

#انتشار برای اولین بار
#روایتگری
#شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر
#عملیات_والفجر_۸
#اروند

🏳️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر – شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏳️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *