پست های ویژه – شهید محمد مهدی لطفی نیاسر https://shahidlotfi.ir خاطرات و آثار شهید راه نابودی اسرائیل Wed, 11 Oct 2023 06:30:20 +0000 fa-IR hourly 1 جشن بزرگ سلام بر پایان اسرائیل https://shahidlotfi.ir/7907/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/ https://shahidlotfi.ir/7907/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/#respond Sun, 08 Oct 2023 10:44:30 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7907     جشن بزرگ سلام بر پایان اسـرائیل به صورت موتوری و خودرویی . 🔰 حضور میدانی مردم قم در حمایت از عملیات طوفان الأقصی #شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر #شهید_احسان_کربلایی_پور #شهید_راه_نابودی_اسرائیل   🌱| محلی‌بــــراے‌اجتــــماع‌ ” جوانان‌میدان‌دار‌ گام‌ دوم‌انقلاب‌اسلامی ” @mardomemeidan   🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته جشن بزرگ سلام بر پایان اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

 

جشن بزرگ
سلام بر پایان اسـرائیل
به صورت موتوری و خودرویی
.
🔰 حضور میدانی مردم قم
در حمایت از عملیات طوفان الأقصی

#شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر
#شهید_احسان_کربلایی_پور
#شهید_راه_نابودی_اسرائیل

 

🌱| محلی‌بــــراے‌اجتــــماع‌
” جوانان‌میدان‌دار‌ گام‌ دوم‌انقلاب‌اسلامی ”
@mardomemeidan

 

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته جشن بزرگ سلام بر پایان اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7907/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/feed/ 0
🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین https://shahidlotfi.ir/7903/%f0%9f%8e%a5-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/ https://shahidlotfi.ir/7903/%f0%9f%8e%a5-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/#respond Sun, 08 Oct 2023 07:41:08 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7903       🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین ، از راهپیمایی خودرویی خانوادگی و گردهمایی پرشور جمعی از حوزویان تا تجمع بر سر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل در گلزار شهدای قم و اعلام حمایت از عملیات طوفان الاقصی #طوفان_الاقصی #شهید_راه_نابودی_اسرائیل 🔻هیئت هنر و رسانه قم   🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید …

نوشته 🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

 

 

🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین ، از راهپیمایی خودرویی خانوادگی و گردهمایی پرشور جمعی از حوزویان تا تجمع بر سر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل در گلزار شهدای قم و اعلام حمایت از عملیات طوفان الاقصی

#طوفان_الاقصی
#شهید_راه_نابودی_اسرائیل
🔻هیئت هنر و رسانه قم

 

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

 

نوشته 🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7903/%f0%9f%8e%a5-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/feed/ 0
تجمع مردم قم برسر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل https://shahidlotfi.ir/7899/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%b4/ https://shahidlotfi.ir/7899/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%b4/#respond Sat, 07 Oct 2023 20:02:32 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7899     تجمع مردم قم بر سر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل در گلزار شهدای قم و اعلام حمایت از عملیات #طوفان_الاقصی #شهید_راه_نابودی_اسرائیل   🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته تجمع مردم قم برسر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
 

 

تجمع مردم قم بر سر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل در گلزار شهدای قم و اعلام حمایت از عملیات
#طوفان_الاقصی
#شهید_راه_نابودی_اسرائیل

 

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته تجمع مردم قم برسر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7899/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%b4/feed/ 0
فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها https://shahidlotfi.ir/7894/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7/ https://shahidlotfi.ir/7894/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7/#respond Sat, 07 Oct 2023 10:44:19 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7894   شهید لطفی نیاسر : دشمن خیلی ضعیف تر و شکننده تر از آن است که فکر میکنید ، فقط نباید بترسید … فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها از ترس عملیات نیروهای مقاومت #شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر #شهید_راه_نابودی_اسرائیل #طوفان_الاقصی     تصویری از به درک واصل شدن نظامیان صهیونیست #شهید_راه_نابودی_اسرائیل #دشمن_شکننده #طوفان_الاقصی   🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 …

نوشته فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

شهید لطفی نیاسر :
دشمن خیلی ضعیف تر و شکننده تر از آن است که فکر میکنید ، فقط نباید بترسید …

فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها از ترس عملیات نیروهای مقاومت

#شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر
#شهید_راه_نابودی_اسرائیل
#طوفان_الاقصی

 

 

تصویری از به درک واصل شدن نظامیان صهیونیست

#شهید_راه_نابودی_اسرائیل
#دشمن_شکننده
#طوفان_الاقصی

 

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7894/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7/feed/ 0
پرتاب ماهواره نور ۳ https://shahidlotfi.ir/7880/%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1-3/ https://shahidlotfi.ir/7880/%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1-3/#respond Sat, 30 Sep 2023 09:43:46 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7880   پرتاب ماهواره نور ۳ کشورم ایرانم… #افتخار #غرور 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته پرتاب ماهواره نور ۳ اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

پرتاب ماهواره نور ۳

کشورم ایرانم…

#افتخار
#غرور

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته پرتاب ماهواره نور ۳ اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7880/%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1-3/feed/ 0
اربعین ۱۴۰۲ – همراهان عزیز به نیابت از شهید لطفی نیاسر https://shahidlotfi.ir/7832/%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-1402-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84/ https://shahidlotfi.ir/7832/%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-1402-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84/#respond Thu, 07 Sep 2023 19:53:34 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7832 نایب الزیاره شهدا… ممنون از همراهان عزیز التماس دعا… نایب الزیاره شهدا… ممنون از همراهان عزیز التماس دعا… #نایب_الزیاره شهدا … بهشت روی زمین #بین_الحرمین ممنون از همراهان عزیز التماس دعا… خوبی شهادت اینه که نیستی ولی همه جا هستی… در مسیر عشق … کربلا ..‌. #ارسالی_از_همراهان #شهید_سید_مرتضی_آوینی #شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر #نایب_الزیاره همسفر با شهید در ره …

نوشته اربعین ۱۴۰۲ – همراهان عزیز به نیابت از شهید لطفی نیاسر اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

نایب الزیاره شهدا…

ممنون از همراهان عزیز
التماس دعا…

نایب الزیاره شهدا…

ممنون از همراهان عزیز
التماس دعا…

#نایب_الزیاره شهدا …
بهشت روی زمین
#بین_الحرمین

ممنون از همراهان عزیز
التماس دعا…

خوبی شهادت اینه که نیستی ولی همه جا هستی…
در مسیر عشق … کربلا ..‌.

#ارسالی_از_همراهان
#شهید_سید_مرتضی_آوینی
#شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر

#نایب_الزیاره
همسفر با شهید در ره عشق…

ممنون از همراهان عزیز
زیارت قبول…

#نایب_الزیاره
همسفر با شهدا در ره عشق…

ممنون از همراهان عزیز
زیارت قبول…

من که زینب حسین (ع) نمی شوم…
ولی چند سال است که قدم میگذارم در مسیر اربعین حسین (ع) به نیابت از برادر شهیدم…

#اربعین
#شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر
#شهید_راه_نابودی_اسرائیل

🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته اربعین ۱۴۰۲ – همراهان عزیز به نیابت از شهید لطفی نیاسر اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7832/%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-1402-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84/feed/ 0
پهباد مهاجر ۱۰ https://shahidlotfi.ir/7806/%d9%be%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1-10/ https://shahidlotfi.ir/7806/%d9%be%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1-10/#respond Tue, 22 Aug 2023 10:44:05 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7806   پهپاد «مهاجر ۱۰» رونمایی شد پهپاد مهاجر ۱۰ می‌تواند با مداومت پروازی ۲۴ ساعت و شعاع عملیاتی ۲۰۰۰ کیلومتر نقش مهمی در ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح داشته باشد. همچنین با دستور رئیس‌جمهور انبوهی از موشک‌های بالستیک «خرمشهر» و بالستیک تاکتیکی «حاج قاسم» به نیروی هوافضای سپاه الحاق شد. 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید محمد مهدی …

نوشته پهباد مهاجر ۱۰ اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

پهپاد «مهاجر ۱۰» رونمایی شد

پهپاد مهاجر ۱۰ می‌تواند با مداومت پروازی ۲۴ ساعت و شعاع عملیاتی ۲۰۰۰ کیلومتر نقش مهمی در ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح داشته باشد.

همچنین با دستور رئیس‌جمهور انبوهی از موشک‌های بالستیک «خرمشهر» و بالستیک تاکتیکی «حاج قاسم» به نیروی هوافضای سپاه الحاق شد.

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته پهباد مهاجر ۱۰ اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7806/%d9%be%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1-10/feed/ 0
لباس پاسداری شهید محمد مهدی لطفی نیاسر https://shahidlotfi.ir/7781/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1/ https://shahidlotfi.ir/7781/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1/#respond Thu, 10 Aug 2023 11:45:37 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7781     لباس پاسداری شهید آقا مهدی لطفی‌ نیـاسـر صداے‌شهیـد‌عزیـز؛ بایدنشـون‌بدیم‌که‌صبرداریم… #ارسالی_از_همراهان #اصفهان #یادواره_شهدای_استان_قم 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته لباس پاسداری شهید محمد مهدی لطفی نیاسر اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

 

لباس پاسداری
شهید آقا مهدی لطفی‌ نیـاسـر

صداے‌شهیـد‌عزیـز؛
بایدنشـون‌بدیم‌که‌صبرداریم…

#ارسالی_از_همراهان
#اصفهان
#یادواره_شهدای_استان_قم

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته لباس پاسداری شهید محمد مهدی لطفی نیاسر اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7781/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1/feed/ 0
عکس حاج قاسم روی دیوار اسرائیل https://shahidlotfi.ir/7771/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/ https://shahidlotfi.ir/7771/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/#respond Mon, 07 Aug 2023 19:53:46 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7771   کلیپ نابودی اسرائیل را ببینید روایت حاج حسین کاجی از مرز فلسطین اشغالی وعکس حاج قاسم روی دیوار اسرائیل   🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته عکس حاج قاسم روی دیوار اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

کلیپ نابودی اسرائیل را ببینید
روایت حاج حسین کاجی از مرز فلسطین اشغالی
وعکس حاج قاسم روی دیوار اسرائیل

 

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته عکس حاج قاسم روی دیوار اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7771/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/feed/ 0
شهیدی که شدی عاقبت بخیر… https://shahidlotfi.ir/7756/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/ https://shahidlotfi.ir/7756/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/#respond Thu, 03 Aug 2023 07:41:41 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7756   #پست_ویژه سفر بخیر… شهیدی که شدی عاقبت بخیر… #تصاویر_شهید 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته شهیدی که شدی عاقبت بخیر… اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

#پست_ویژه

سفر بخیر…
شهیدی که شدی عاقبت بخیر…

#تصاویر_شهید

🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته شهیدی که شدی عاقبت بخیر… اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7756/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/feed/ 0