فیلم ها – شهید محمد مهدی لطفی نیاسر https://shahidlotfi.ir خاطرات و آثار شهید راه نابودی اسرائیل Wed, 11 Oct 2023 06:30:20 +0000 fa-IR hourly 1 جشن بزرگ سلام بر پایان اسرائیل https://shahidlotfi.ir/7907/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/ https://shahidlotfi.ir/7907/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/#respond Sun, 08 Oct 2023 10:44:30 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7907     جشن بزرگ سلام بر پایان اسـرائیل به صورت موتوری و خودرویی . 🔰 حضور میدانی مردم قم در حمایت از عملیات طوفان الأقصی #شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر #شهید_احسان_کربلایی_پور #شهید_راه_نابودی_اسرائیل   🌱| محلی‌بــــراے‌اجتــــماع‌ ” جوانان‌میدان‌دار‌ گام‌ دوم‌انقلاب‌اسلامی ” @mardomemeidan   🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته جشن بزرگ سلام بر پایان اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

 

جشن بزرگ
سلام بر پایان اسـرائیل
به صورت موتوری و خودرویی
.
🔰 حضور میدانی مردم قم
در حمایت از عملیات طوفان الأقصی

#شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر
#شهید_احسان_کربلایی_پور
#شهید_راه_نابودی_اسرائیل

 

🌱| محلی‌بــــراے‌اجتــــماع‌
” جوانان‌میدان‌دار‌ گام‌ دوم‌انقلاب‌اسلامی ”
@mardomemeidan

 

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته جشن بزرگ سلام بر پایان اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7907/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/feed/ 0
🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین https://shahidlotfi.ir/7903/%f0%9f%8e%a5-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/ https://shahidlotfi.ir/7903/%f0%9f%8e%a5-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/#respond Sun, 08 Oct 2023 07:41:08 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7903       🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین ، از راهپیمایی خودرویی خانوادگی و گردهمایی پرشور جمعی از حوزویان تا تجمع بر سر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل در گلزار شهدای قم و اعلام حمایت از عملیات طوفان الاقصی #طوفان_الاقصی #شهید_راه_نابودی_اسرائیل 🔻هیئت هنر و رسانه قم   🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید …

نوشته 🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

 

 

🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین ، از راهپیمایی خودرویی خانوادگی و گردهمایی پرشور جمعی از حوزویان تا تجمع بر سر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل در گلزار شهدای قم و اعلام حمایت از عملیات طوفان الاقصی

#طوفان_الاقصی
#شهید_راه_نابودی_اسرائیل
🔻هیئت هنر و رسانه قم

 

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

 

نوشته 🎥 حمایت مردم قم از قیام فلسطین اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7903/%f0%9f%8e%a5-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/feed/ 0
تجمع مردم قم برسر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل https://shahidlotfi.ir/7899/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%b4/ https://shahidlotfi.ir/7899/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%b4/#respond Sat, 07 Oct 2023 20:02:32 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7899     تجمع مردم قم بر سر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل در گلزار شهدای قم و اعلام حمایت از عملیات #طوفان_الاقصی #شهید_راه_نابودی_اسرائیل   🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته تجمع مردم قم برسر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
 

 

تجمع مردم قم بر سر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل در گلزار شهدای قم و اعلام حمایت از عملیات
#طوفان_الاقصی
#شهید_راه_نابودی_اسرائیل

 

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته تجمع مردم قم برسر مزار شهید لطفی نیاسر شهید مبارزه با اسرائیل اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7899/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%b4/feed/ 0
فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها https://shahidlotfi.ir/7894/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7/ https://shahidlotfi.ir/7894/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7/#respond Sat, 07 Oct 2023 10:44:19 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7894   شهید لطفی نیاسر : دشمن خیلی ضعیف تر و شکننده تر از آن است که فکر میکنید ، فقط نباید بترسید … فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها از ترس عملیات نیروهای مقاومت #شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر #شهید_راه_نابودی_اسرائیل #طوفان_الاقصی     تصویری از به درک واصل شدن نظامیان صهیونیست #شهید_راه_نابودی_اسرائیل #دشمن_شکننده #طوفان_الاقصی   🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 …

نوشته فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

شهید لطفی نیاسر :
دشمن خیلی ضعیف تر و شکننده تر از آن است که فکر میکنید ، فقط نباید بترسید …

فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها از ترس عملیات نیروهای مقاومت

#شهید_محمد_مهدی_لطفی_نیاسر
#شهید_راه_نابودی_اسرائیل
#طوفان_الاقصی

 

 

تصویری از به درک واصل شدن نظامیان صهیونیست

#شهید_راه_نابودی_اسرائیل
#دشمن_شکننده
#طوفان_الاقصی

 

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته فرار شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به بیابان ها اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7894/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7/feed/ 0
و یاد شهداست که قلب ما را زنده نگه می دارد… https://shahidlotfi.ir/7853/%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://shahidlotfi.ir/7853/%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Wed, 13 Sep 2023 09:43:32 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7853 شهید مهدی لطفی   و یاد #شهدا ست که قلب ما را زنده نگه می دارد… #ارسالی_از_همراهان 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته و یاد شهداست که قلب ما را زنده نگه می دارد… اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
شهید مهدی لطفی

 

و یاد #شهدا ست که قلب ما را زنده نگه می دارد…

#ارسالی_از_همراهان

🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته و یاد شهداست که قلب ما را زنده نگه می دارد… اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7853/%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
لباس پاسداری شهید محمد مهدی لطفی نیاسر https://shahidlotfi.ir/7781/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1/ https://shahidlotfi.ir/7781/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1/#respond Thu, 10 Aug 2023 11:45:37 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7781     لباس پاسداری شهید آقا مهدی لطفی‌ نیـاسـر صداے‌شهیـد‌عزیـز؛ بایدنشـون‌بدیم‌که‌صبرداریم… #ارسالی_از_همراهان #اصفهان #یادواره_شهدای_استان_قم 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته لباس پاسداری شهید محمد مهدی لطفی نیاسر اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

 

لباس پاسداری
شهید آقا مهدی لطفی‌ نیـاسـر

صداے‌شهیـد‌عزیـز؛
بایدنشـون‌بدیم‌که‌صبرداریم…

#ارسالی_از_همراهان
#اصفهان
#یادواره_شهدای_استان_قم

🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🌹➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🌹

نوشته لباس پاسداری شهید محمد مهدی لطفی نیاسر اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7781/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1/feed/ 0
کلیپ تصاویر شهید لطفی نیاسر https://shahidlotfi.ir/7773/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-2/ https://shahidlotfi.ir/7773/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-2/#respond Tue, 08 Aug 2023 21:31:40 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7773   عکساتو زدم به دیوار اتاق… ای خوش آن روز که یاری به نگاری برسد..‌. #ارسالی_از_همراهان 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته کلیپ تصاویر شهید لطفی نیاسر اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

عکساتو زدم به دیوار اتاق…

ای خوش آن روز که یاری به نگاری برسد..‌.

#ارسالی_از_همراهان

🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته کلیپ تصاویر شهید لطفی نیاسر اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7773/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%b1-2/feed/ 0
بیاد شهید مهدی لطفی … https://shahidlotfi.ir/7763/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c/ https://shahidlotfi.ir/7763/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c/#respond Sat, 05 Aug 2023 12:46:08 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7763 بیاد شهید محمد مهدی لطفی نیاسر خوش به حال شهدا… نیستن … ولی همه جا هستن… #ارسالی_از_همراهان 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته بیاد شهید مهدی لطفی … اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

بیاد شهید محمد مهدی لطفی نیاسر

خوش به حال شهدا…
نیستن … ولی همه جا هستن…

#ارسالی_از_همراهان

🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته بیاد شهید مهدی لطفی … اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7763/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c/feed/ 0
شهیدی که شدی عاقبت بخیر… https://shahidlotfi.ir/7756/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/ https://shahidlotfi.ir/7756/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/#respond Thu, 03 Aug 2023 07:41:41 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7756   #پست_ویژه سفر بخیر… شهیدی که شدی عاقبت بخیر… #تصاویر_شهید 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته شهیدی که شدی عاقبت بخیر… اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

#پست_ویژه

سفر بخیر…
شهیدی که شدی عاقبت بخیر…

#تصاویر_شهید

🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته شهیدی که شدی عاقبت بخیر… اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7756/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/feed/ 0
زخماتو قربون… چشماتو قربون… https://shahidlotfi.ir/7753/%d8%b2%d8%ae%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86-%da%86%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86/ https://shahidlotfi.ir/7753/%d8%b2%d8%ae%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86-%da%86%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86/#respond Sun, 30 Jul 2023 18:52:42 +0000 https://shahidlotfi.ir/?p=7753   زخماتو قربون … چشماتو قربون … زخماتو با بوسه هام می بندم… 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴 🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊 🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊 🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته زخماتو قربون… چشماتو قربون… اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>

 

زخماتو قربون …
چشماتو قربون …

زخماتو با بوسه هام می بندم…

🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴
🕊 شهید محمد مهدی لطفی نیاسر 🕊
🕊 شهید راه نابودی اسرائیل 🕊
🏴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

نوشته زخماتو قربون… چشماتو قربون… اولین بار در شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. پدیدار شد.

]]>
https://shahidlotfi.ir/7753/%d8%b2%d8%ae%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86-%da%86%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86/feed/ 0