خانه / ۱۳۹۸ / آبان

آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۸

تعریف پاسدار از شهید مهدی باکری

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺پاسدار یعنی …🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺شهید مهدی باکری :پاسدار یعنی کسی که کار کند ، بجنگد و خسته شود ، نخوابد تا خود به خود خوابش ببرد … ⚐➖➖➖➖➖➖➖➖🏴🍃 شهید راه نابودی اسرائیل 🍃⚐➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

ادامه مطلب

هرگاه دلم تنگ بهشت می شود به چشمان او خیره میشوم …

💕🍃💕🍃💕🍃روی دیوار قلبم #عڪس ڪسی است ڪه هرگاه دلم تنگ #بهشت می شودبه #چشمان او خیره می شوم …🌷شهید لطفی و دایی شهیدش …🌷 ⚐➖➖➖➖➖➖➖➖🏴🍃 شهید راه نابودی اسرائیل 🍃⚐➖➖➖➖➖➖➖➖🏴

ادامه مطلب

شهادت اتفاقی نیست

شھید شدن اتفاقے نیستاینطور نیست ڪہ بگویے:گلولہ اے خورد و مُرد..شهــــید…رضایت نامہ دارد…و رضایت نامہ اش را اول حسین(ع)و علمدارش امضا میڪنند…بعد مُھرحضرت زهـــــرا(س)میخورد…شهـــید…قبل از همہ چیز دنیایش را بہ قربانگاه برده…اوزیر نگاه مستقیم خدا زندگے ڪرده…شھادت اتفاقے نیست…سعادتے ست ڪہ نصیب هرڪسے نمیشود..باید شهیدانہ زندگے ڪنےتا شهیدانہ برے… ⚐➖➖➖➖➖➖➖➖🏴🍃 …

ادامه مطلب